Ustawy

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 Dz.U.2016.1251

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych1) (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.) 

Dz.U.11.174.1038

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1),

Dz.U.2016.1638

Dodatkowe informacje