KONFERENCJA "MÓZG-UMYSŁ-UCZENIE SIĘ" PWSZ CIECHANÓW

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Mózg – umysł – uczenie się”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Ciechanowie

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ

ul. Wojska Polskiego 51

Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT I

                                                                                                                                                                                                                          

Serdecznie zapraszamy

do udziału w XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Mózg – umysł – uczenie się”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy dziecko, szerzej młodego człowieka, który egzystując w świecie nowych mediów elektronicznych, narażony jest – zdaniem jednych – na popadanie w cyfrową demencję, ale zdaniem innych otwierają się przed nim nieograniczone możliwości kształtowania swojej osobowości i pogłębiania kompetencji poznawczych i społecznych. Konferencja zostanie poświęcona powiązanym ze sobą zagadnieniom funkcjonowania mózgu (problemy medyczne), umysłu (problemy psychologii poznawczej) i problematyki uczenia się (zagadnienia neurodydaktyki i konektywizmu, czyli technik uczenia się w epoce cyfrowej).

Mamy nadzieję, że konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów, zarówno medycznych, jak i niemedycznych. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, położne, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, logopedów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, studentów! Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami, refleksjami i wynikami badań naukowych.

Proponowane tematy sesji:

1. Mózg jako najważniejsza, centralna część ośrodkowego układu nerwowego i jego najważniejsze funkcje: sterowania, nadzorowania działania, a także wyższe funkcje nerwowe (funkcje poznawcze, popędowe, pamięci i uczenia się:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – symptomy, przyczyny, diagnozowanie, zapobieganie, leczenie, rokowania, stosowane terapie, funkcjonowanie ludzi z mózgowym porażeniem dziecięcym,

- Dyzartria jako jeden z typów zaburzeń mowy, wynikający z dysfunkcji aparatu wykonawczego (językapodniebienia, gardła, krtani); problematyka tzw. mowy dyzartrycznej, zjawisko anartrii,

- Dyslalia – to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych czy zjawisko dotyczące tylko aspektu artykulacyjnego języka?

2. Umysł jako ogół aktywności mózgu ludzkiego:

- Spostrzeganie, myślenie i zapamiętywanie w dobie inwazji i rozwoju mediów elektronicznych,

- Odczuwanie emocji, uczenie się i regulowanie uwagi w wirtualnym świecie technologii cyfrowej,

- Modelowanie działania zmysłów, mózgu i umysłu jako domena kognitywistyki,

- Neuronauka w psychoterapii.

3. Uczenie się jako proces nabywania określonej wiedzy i umiejętności w społeczeństwie informacyjnym – najnowsze orientacje metodologiczne i dydaktyczne:

- wykorzystywanie wiedzy o pracy mózgu do zmiany metodyki nauczania,

- procesy neuroedukacyjne jako źródło zwiększenia skuteczności kształcenia i uczenia się,

- opisywanie uczenia się jednostki z perspektywy procesów neuronowych w mózgu i konstruowanie metod nauczania opartych na aktualnych badaniach mózgu,

- znaczenia emocji i motywacji w nauczaniu dzieci i młodzieży,

- konektywizm i idee konstruktywistyczne jako odpowiedź na wyzwania społeczeństwa informacyjnego.

Do zobaczenia w Ciechanowie!

dr n. hum. Bożena Ostrowska

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych                                                                                                              

PWSZ w Ciechanowie

 

GŁÓWNY ORGANIZATOR KONFERENCJI :

 • Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego

       Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

 • Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego WOZiNH PWSZ w Ciechanowie

ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów

tel./fax. (023) 672 22 13, tel. (023) 674 37 04, kom. 604 247 512

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    ;   www.pwszciechanow.edu.pl

www.facebook.com/pielegniarstwo.pwszciechanow

WAŻNE TERMINY:

 • Termin zgłoszenia CZYNNEGO uczestnictwa i przesyłania streszczeń prac – do 24.03.2018r.                                 (karta zgłoszenia i prezentacji pracy)
 • Termin zgłoszenia BIERNEGO uczestnictwa – (karta BIERNEGO uczestnictwa)
 • Opłata rejestracyjna CZYNNEGO uczestnictwa (do 24.03.2018r.) : 100,00zł
 • Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, uczestniczący czynnie - są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej!!!
 • Opłata rejestracyjna BIERNEGO uczestnictwa (do 12.04.2018r.): 120,00zł
 • Opłata rejestracyjna BIERNEGO uczestnictwa STUDENTÓW studiów stacjonarnych I i II stopnia                                    (do 12.04.2018r.) : 30,00zł
 • Opłata rejestracyjna upoważnia do:
  - uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora, certyfikatu uczestnictwa

- uczestnictwa w warsztatach (oraz certyfikatu)
- korzystania z „przerw kawowych”

- obiadu w dniu konferencji

 

Numer konta:

PWSZ w Ciechanowie - PKO BP S.A. O/ Ciechanów 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701

Hasło: konferencja „Mózg – umysł – uczenie się”

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

20 kwietnia 2018 r. - piątek

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

ul. Wojska Polskiego 51

08.00 – 10.00 - Rejestracja   uczestników;

przyjmowanie   opisanych prezentacji multimedialnych i prac na płytach CD; montaż plakatów

10.00 – 11.40

UROCZYSTE   OTWARCIE KONFERENCJI oraz   I SESJA PLENARNA

11.40 - 12.10   –   przerwa na kawę

12.10 – 13.50 – obrady w sekcjach:

- sekcja medyczna i pielęgniarska

- sekcja psychologiczna

- sekcja ogólnopedagogiczna i dydaktyczna

12.10 – 13.50     SESJA STUDENCKA

13.50 - 14.30   –     OBIAD    
14.30 – 15.00 – prezentacja działalności   Uniwersytetu Dziecięcego
15.00 – 16.30 - WARSZTATY
16.30 – 16.45 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
10.00-16.30   SESJA   PLAKATOWA

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Mózg – umysł – uczenie się”

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ

Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego WOZiNH PWSZ w Ciechanowie

ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów

tel./fax. (023) 672 22 13, tel. (023) 674 37 04 , kom. 604 247 512

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

http://www.pwszciechanow.edu.pl/aktualne-konferencje

https://www.facebook.com/pielegniarstwo.pwszciechanow

KARTA BIERNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Zgłoszenie biernego uczestnictwa i dokonanie opłaty

(studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia – 30,00 zł;

pozostali uczestnicy – 120,0 zł) - do 18.04.2018 r. do godz. 16.00

Imię i nazwisko :

tytuł zawodowy / stopień naukowy / tytuł naukowy / student :

miejsce pracy / studiów :

studia stacjonarne / niestacjonarne :

stanowisko / stopień / rok studiów :

adres do korespondencji (służbowy lub prywatny – proszę podkreślić) :

instytucja :

ulica, nr domu, mieszkania :

kod pocztowy, miejscowość :

nr telefonu / nr tel. kom. :

e-mail :

dane do faktury :

instytucja :

ulica, nr domu, mieszkania :

kod pocztowy, miejscowość :

NIP:

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Mózg – umysł – uczenie się”

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ

Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego WOZiNH PWSZ w Ciechanowie

ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów

tel./fax. (023) 672 22 13, tel. (023) 674 37 04 , kom. 604 247 512

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

http://www.pwszciechanow.edu.pl/aktualne-konferencje

https://www.facebook.com/pielegniarstwo.pwszciechanow

  

KARTA CZYNNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Zgłoszenie czynnego uczestnictwa i dokonanie opłaty

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia uczestniczący czynnie – zwolnieni z opłaty;

pozostali uczestnicy – 100,0 zł - do 25.03.2018 r.

Imię i nazwisko :

tytuł zawodowy / stopień naukowy / tytuł naukowy / student :

miejsce pracy / studiów :

stanowisko / rok studiów :

adres do korespondencji (służbowy lub prywatny – proszę podkreślić) :

instytucja :

ulica, nr domu, mieszkania :

kod pocztowy, miejscowość :

nr telefonu / nr tel. kom. :

e-mail :

dane do faktury :

instytucja :

ulica, nr domu, mieszkania :

kod pocztowy, miejscowość :

NIP:

ZGŁOSZENIE PREZENTACJI PRACY / PRAC

1/ proponowana forma prezentacji pracy:      □   REFERAT                        □   PLAKAT   

tytuł pracy :

autor/autorzy (imię/imiona i nazwisko w pełnym brzmieniu, z podaniem stopni/tytułów naukowych) :

miejsca pracy autora/autorów :

2/ proponowana forma prezentacji pracy:     □   REFERAT                       □   PLAKAT              

tytuł pracy :

autor/autorzy (imię/imiona i nazwisko w pełnym brzmieniu, z podaniem stopni/tytułów naukowych) :

miejsca pracy autora/autorów :

3/ jw.

4/ jw.

STRESZCZENIE PRACY

 • Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim na adres mailowy Sekretariatu Konferencji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   w nieprzekraczalnym terminie do
 • Streszczenie w języku polskim (maksimum 350 wyrazów, czcionka Calibri, wielkość 12, odstęp pojedynczy) prosimy przesłać pocztą elektroniczną wg następującego układu :

Tytuł pracy (WIELKIE LITERY, pogrubione)

Imię / imiona i nazwisko w pełnym brzmieniu autora / autorów pracy (pogrubione)

Miejsce pracy autora / autorów (kursywą)

Wstęp

Cel badań / Cel pracy

Materiał i metody

Wyniki

Wnioski

Słowa kluczowe (4-5 słów)

 • WZÓR UKŁADU STRESZCZENIA (czcionka Calibri, 12, odstęp pojedynczy) :

CHOROBA OPARZENIOWA – POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

Anna Kowalska1, Jan Paweł Nowak2, Jan Kowalski3

1Uniwersytet Medyczny w ….., Wydział …….. , Zakład ……..

2Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w ………, Oddział …………………

3Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ……………., Wydział ……………., Zakład …………………..

Wstęp:

Cel badań:

Materiał i metody:

Wyniki:

Wnioski:

Słowa kluczowe:

           

 • O formie prezentacji pracy, po decyzji Komitetu Naukowego Konferencji, poinformujemy Państwa najpóźniej do 31 marca 2018r.
 • Proponujemy również Państwu publikację artykułów w recenzowanej monografii naukowej polskojęzycznej „Wokół człowieka…”, której wydanie planowane jest w II kwartale 2019 roku (rozdział o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego - 4 pkt. MNiSW). Pełne teksty prac należy przesyłać do 31 października 2018 roku.

Dodatkowe informacje