BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE VITAL-MED PRZEWORSK

Firma Vital-Med Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że wygrała organizowany przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia przetarg na „Wybór organizatorów Kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 roku”, w następującej części dotyczącej województwa podkarpackiego:

pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych

pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Dodatkowe informacje